среда, 17 июля 2013 г.

Полезные советы от EKOCENTRS Nr.4
Недвижимость в Латвии. Полезные советы от EKOCENTRS
Nekustamais īpašums. Noderīgi padomi
Вопросы наследства / Mantojuma jautājumi
Счастливый час!
Каждый вторник 
с 16.00-17.00 
для Вас бесплатные консультации.
Запись по тел.: 
+371 67280080, 
+371 22305373
Тербатас 6/8-72, Рига
 
 
SIA EKOCENTRS direktore
Jeļena Kordževa

Laimīgā stunda!
Katru otrdienu no 16.00-17.00 
 Jums ir  bezmaksas konsultācijas.
Pieraksts pa tālr.:
 +371 67280080, 
+371 22305373
Tērbatas iela 6/8-72, Rīga
4. Как делятся доли наследства, если имущество приобретено в браке?
Если на наследство претендует супруг и один, два или три ребенка, то все они получают наследство в равных долях. То есть супруг получает такую же долю, что и каждый из детей. 
Пример. На наследство претендуют супруг и один ребенок. Квартира куплена в браке. Значит, супруг уже имеет право на половину квартиры.
Таким образом, наследоваться будет вторая половина. И ребенок получит половину от половины – ¼ часть, а оставшийся супруг – половину от половины – ¼ часть. Но к ней добавится его половина, приобретенная в браке. В итоге, супругу будет принадлежать ¼ +1/2 = ¾  всей квартиры.

Два альпиниста из последних сил забрались на вершину горы, сидят, отдыхают, о своих делах говорят…
- Как у тебя с вариантом обмена?
- Да я что, дурак – на пятом этаже без лифта?
_________________________________________________________
4. Kā dalās mantojuma daļas, ja īpašums iegādāts laulībā?
Ja uz mantojumu pretendē pārdzīvojušais laulātais un viens, divi vai trīs bērni, tad viņi visi saņem mantojumu vienādās daļās. Tas ir laulātais saņem tādu pašu daļu, kā ikviens no bērniem.
Piemērs. Uz mantojumu pretendē laulātais un viens bērns. Dzīvoklis iegādāts laulībā. Tad, laulātam jau ir tiesības uz pusi no dzīvokļa.
Tādā veidā mantojama būs otra puse no dzīvokļa. Un bērns saņems pusi no puses - ¼ daļu, un pārdzīvojušais laulātais - pusi no puses - ¼ daļu. Bet pie šīs daļas tiks pievienota daļa, kura iegādāta laulībā.
Beigās, pārdzīvojušam laulātam piederēs ¼ + ½ = ¾ daļas no visa dzīvokļa.

Divi alpīnisti no pēdējiem spēkiem uzkāp kalna virsotnē, sēž, atpūšas, runā par savam lietām…
- Kā tev ar īpašuma apmaiņas variantu?
- Es esmu stulbs, vai? Piektajā stāvā un bez lifta?

 SIA EKOCENTRS Reģ.Nr. 40003404760, Tērbatas iela Nr.6/8-72, Rīga LV 1050, Tālr. 67280080, fakss 67284540


Комментариев нет:

Отправить комментарий