вторник, 2 июля 2013 г.

Полезные советы от EKOCENTRS_2Недвижимость в Латвии. Полезные советы от EKOCENTRS
Nekustamais īpašums. Noderīgi padomi
Вопросы наследства / Mantojuma jautājumi

SIA EKOCENTRS direktore
Jeļena Kordževa
2. Кому можно оставить наследство?
Наследство можно оставить кому угодно. Все, что для этого нужно, это – написать завещание, в котором нужно указать, что именно вы завещаете конкретному человеку.
Внимание! В законе есть положение о неотклоняемых наследниках по закону. Это люди, которые имеют право на наследство в любом случае. Это супруг или супруга и прямые родственники по нисходящей линии, т.е. дети. Если их нет, то внуки. Если нет ни супруга, ни детей, ни внуков, то неотклоняемыми наследниками являются прямые родственники по восходящей линии, т.е. родители, а если их нет, то – бабушки, дедушки.
Эти люди имеют право на наследство в любом случае.
Но если в вашем завещании указан другой человек, то он, согласно вашей воле, получит половину имущества, а неотклоняемые наследники – половину от своей доли.
 ______________________________________________________
2. Kam var atstāt mantojumu?
Mantojumu var atstāt jebkuram cilvēkam. Viss, kas Jums ir nepieciešams izdarīt, tas ir uzrakstīt testamentu, kurā norādīt tieši to, ko Jūs gribat atstāt konkrētai personai.
Uzmanību! Likumā ir noteikums par neatraidāmiem mantiniekiem pēc likuma. Tie ir cilvēki, kam ir tiesības uz mantojumu jebkurā gadījumā. Tie ir vīrs vai sieva, un tiešie lejupējie mantinieki, t.i. bērni. Ja bērnu nav, tad mazbērni. Ja nav laulātā, nav bērnu, nav mazbērnu, tad neatraidāmie mantinieki ir  tiešie augšupējie radinieki, t.i. vecāki, ja viņu nav, tad vecvecāki.
Šiem cilvēkiem ir tiesības uz mantojumu jebkurā gadījumā.
Gadījumā, jā Jūsu mantojumā ir norādīts cits cilvēks, tad viņš, saskaņā ar Jūsu vēlmēm, dabūs pusi no īpašuma, bet neatraidāmie mantinieki – pusi no savas daļas.

 

SIA EKOCENTRS Reģ.Nr. 40003404760, Tērbatas iela Nr.6/8-72, Rīga LV 1050, Tālr. 67280080, fakss 67284540


Комментариев нет:

Отправить комментарий