вторник, 9 июля 2013 г.

Labas ziņas no EKOCENTRS / Хорошие новости от EKOCENTRS
Nekustamais īpašums Latvijā
               Недвижимость в Латвии
Dārgie draugi!
       Gribam padalīties ar labām ziņām.
   Kompānija EKOCENTRS ir astotā vietā pasaulē!   
           
Дорогие друзья!
        Хотим поделиться хорошей новостью.
      Компания EKOCENTRS на восьмом месте в мире!


Popularitātes reitings pēc nekustamā īpašuma aģentūru atsauces skaita Yandex sistēmā. 
Рейтинг популярности агентств недвижимости по количеству упоминаний в системе Яндекс.


Ārzemnieki, pērkot nekustamo īpašumu Latvijā, izvēlas pazīstamus uzņēmumus.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, šodien katrs piektais īpašuma pircējs Latvijā – ārzemnieks. Lielākā daļa no tiem ir Krievijas pilsoņi un citi NVS valsts pilsoņi. Kopā ar iebraucējiem tie ieguldīja Baltijas valsts ekonomikā kopš 2010. gada jau vairāk nekā 3 miljardi eiro. Turklāt ārvalstu investori, kuri pērk pārsvarā mājokļus jaunās ēkās, arī ir spēcīgs virzītājspēks būvniecības nozares attīstībai. Tomēr, kā atzīmē žurnāla „Tirgus līderis” eksperti, izaugsmes potenciāls vēl ne tuvu nav izsmelts.

Иностранцы, для покупки недвижимости в Латвии, выбирают известные компании.
По данным Государственной земельной службы, на сегодня каждый пятый покупатель жилья в Латвии - иностранец. Львиную долю среди них составляют граждане России и других стран СНГ. Вместе с другими приезжими они с 2010-го года вложили в экономику прибалтийского государства уже более 3 млрд. евро. Причем, зарубежные инвесторы, покупающие по большей части жилье в новых зданиях, также являются мощной движущей силой для развития строительной отрасли. Однако, как отмечают эксперты журнала Биржевой лидер", потенциал роста еще далеко не исчерпан.

Комментариев нет:

Отправить комментарий