вторник, 12 ноября 2013 г.

Полезные советы от EKOCENTRS Nr. 20Недвижимость в Латвии. Полезные советы от EKOCENTRS
Nekustamais īpašums. Noderīgi padomi
Вопросы наследства /
Mantojuma jautājumiSIA EKOCENTRS direktore
Jeļena Kordževa


Счастливый час!
Каждый вторник
с 16.00-17.00
для Вас бесплатные консультации.

Запись по тел.:
+371 67280080,
+371 22305373
ул. Тербатас 6/8-72, РигаLaimīgā stunda!
Katru otrdienu
no 16.00-17.00 Jums ir  bezmaksas konsultācijas.

Pieraksts pa tālr.:
 +371 67280080,
+371 22305373
Tērbatas iela 6/8-72,  Rīga

http://vk.com/ekocentrshttp://www.odnoklassniki.ru/
http://plus.google.com/
 https://twitter.com/ekocentrshttp://mail.ru/
https://www.facebook.com/ekocentrs
20.  Домашние завещания.
В прошлый раз мы писали о публичных завещаниях. Сегодня поговорим о том, как правильно составить завещание дома, чтобы оно имело законную силу.
1. Завещатель может сам, своей рукой написать весь текст завещания и поставить подпись. В этом случае никаких свидетелей не требуется.
2. Если завещание напечатано, или написано от руки кем-то другим, но не самим завещателем, то при его подписании должны присутствовать два свидетеля.
Свидетели должны быть дееспособными, они должны присутствовать добровольно и им должна быть предоставлена возможность удостовериться в личности завещателя.
Не могут быть свидетелями: душевнобольные,  несовершеннолетние, глухие, слепые, немые, а также – не умеющие читать и писать. Родственники могут быть свидетелями, кроме случаев, когда они являются наследополучателями. Не могут быть свидетелями также родственники наследополучателей.
Свидетели должны поставить на завещании свои подписи.
Пример.
Допустим, старенькая бабушка хочет завещать свое имущество внуку.
1) Если она из дома не выходит, но может сама своей рукой написать весь текст завещания, то никаких свидетелей не требуется.
2) Если она может только расписаться, то нужны два свидетеля. Внук свидетелем быть не может. Его родители – тоже. Свидетелями могут быть друзья или соседи. Для того, чтобы они были уверены в том, что подписывает завещание та самая бабушка, им нужно показать паспорт.
Сами свидетели тоже должны поставить на завещании свои подписи.
3) Если бабушка в очень плохом состоянии и сама не может поставить даже подпись, самым правильным будет пригласить в дом нотариуса и двух свидетелей.   

:-)
Беседуют риэлтор и супружеская пара, которая собирается приобрести домик за городом.
- Тот дом, что вы вчера показали нам, очень мил. Hо ужасное бетонное здание напротив портит весь вид.
- Hичего страшного. Это завод по производству динамита. Рано или поздно он все равно взлетит на воздух.
___________________________________

20. Mājas testaments.
Iepriekšējā reizē mēs rakstījām par publisko testamentu. Šodien parunāsim, kā pareizi sastādīt testamentu majās, lai tam būtu juridisks spēks.
1. Testators var pats, ar savu roku, uzrakstīt visu testamenta tekstu un parakstīties. Šajā gadījumā liecinieki nav nepieciešami.
2.   Ja testamenta teksts ir drukātā veidā vai uzrakstīts ar cita cilvēka roku, nevis testatora, tad testamenta parakstīšanas brīdī ir nepieciešami divi liecinieki. Lieciniekiem jābūt rīcībspējīgiem, viņiem jāpiedalās brīvpratīgi un jabūt iespējai pārliecināties par testatora identitāti. Par lieciniekiem nevar būt: garīgi slimie, nepilngadīgie, kurli, akli, mēmi, un – kas neprot lasīt un rakstīt. Radinieki var būt liecinieki, izņemot gadījumus, kad viņi ir mantinieki. Kā arī mantinieka radinieki nevar būt liecinieki. Lieciniekiem jāparakstas uz testamenta.
  
Piemērs.
Pieņemsim, ka vecmāmiņa grib atstāt savu īpašumu mazdēlam
.
1) Ja viņa nevar iziet no mājas, bet var pati ar savu roku uzrakstīt visu testamenta tekstu, tad liecinieki nav nepieciešami.
2) Ja viņa var tikai parakstīties, tad ir nepieciešami divi liecinieki. Mazdēls nevar būt liecinieks. Viņa vecāki – arī. Liecinieki var būt draugi vai kaimiņi. Lai liecinieki būtu droši, ka testamentu paraksta tā pati vecmāmiņa, viņiem vajag parādīt pasi.
Pašiem lieciniekiem arī jāparakstas testamentā.
3) Ja vecmāmiņa ir ļoti sliktā stāvoklī  un nevar pat parakstīties pati, tad pareizāk būtu pieaicināt mājās notāru un divus lieciniekus.
  
:-)
            
Sarunājās aģents un precēts pāris, kas gatavojas iegādāties māju ārpus pilsētas.
-      Tā māja, kuru Jūs mums rādījāt vakar, ļoti jauka. Bet šausmīga betona ēka pretī bojā visu skatu.
-  Nekas briesmīgs. Tas ir spridzekļa ražošanas rūpnīca. Agri vai vēlu tā vienalga uzlidos gaisā.


_____________________________________
SIA „EKOCENTRS”, Reģ. Nr. 40003404760,   
Tērbatas iela 6/8-72,
Rīga, LV-1050,  Tālr. 67280080, fakss 67284540

 Новости и полезные советы от EKOCENTRS


Для Ваших друзей это тоже важно.

Укажите их контактную информацию, и они тоже будут получать эти полезные данные.Jaunumi un noderīgi padomi no EKOCENTRS

Jūsu draugiem tas arī ir svarīgi.

Norādiet viņu kontaktinformāciju un viņi arī saņems noderīgas ziņas.Комментариев нет:

Отправить комментарий