вторник, 6 августа 2013 г.

15 лет! Итоги работы компании EKOCENTRS

Недвижимость в Латвии.
Nekustamais īpašums Latvijā.
15 лет!
Итоги работы компании EKOCENTRS
15 gadi!
Kompānijas EKOCENTRS darba rezultāti

Счастливый час!
Каждый вторник
с 16.00-17.00
для Вас бесплатные консультации.

Запись по тел.:
+371 67280080,
+371 22305373
ул. Тербатас 6/8-72, Рига

SIA EKOCENTRS direktore
Jeļena Kordževa
Laimīgā stunda!
Katru otrdienu
no 16.00-17.00 Jums ir  bezmaksas konsultācijas.

Pieraksts pa tālr.:
 +371 67280080,
+371 22305373
Tērbatas iela 6/8-72,  Rīga


 

День рождения – прекрасный повод для того, чтобы подвести итоги работы и наметить новые цели.
Сегодня – 6 августа – компании EKOCENTRS исполняется 15 лет.
Мы посчитали, что именно мы сделали за это время.
И вот что у нас получилось.
Мы полностью расселили весь квартал между улицами Дзирнаву и Блауманя. Там были аварийные домики с коммунальными квартирами. Сейчас на этом месте стоит красивый торговый центр «Galleria Riga».
Мы расселили бывшее заводское общежитие на ул. Баускас 16а. Там, в нескольких коммунальных квартирах жило 38 семей. Все они получили отдельные квартиры, а исторический особняк в Югендстиле – нового владельца.
Мы с самого начала вели один из лучших рижских проектов новостроек «Imantas Pērle». 156 квартир и 10 торговых площадей нашли своих владельцев.
За 15 лет наша команда из 10 человек помогла решить множество проблем, связанных с недвижимостью, более чем 6800 клиентам, сделав в общей сложности 3380 сделок.
Но мы не собираемся останавливаться.
Если в вашей жизни возникает ситуация, как-то связанная с недвижимостью, звоните и приходите.
Мы решаем проблемы наших клиентов.

Дни рождения - вещь очень полезная. Как утверждает статистика, чем больше их у человека, тем дольше он живёт.

- Когда у вас день рождения?
- Шестого августа.
                       - Какого года?
                       - Каждого.
_____________________________________________

Dzimšanas diena ir lieliska iespēja, lai izvērtētu un izvirzīt jaunus mērķus.
Šodien - 6.augustā – kompānijai EKOCENTRS paliek 15 gadi.
Mēs izvērtējām, ko tieši izpildījām par šo laiku. Un lūk, kas sanāca.
Mēs pilnībā izmitinājām veselu kvartālu starp Dzirnavu un Blaumaņa ielām. Tur bija ārkārtas mājas ar komunāliem dzīvokļiem. Tagad uz šis vietas atrodas skaists tirdzniecības centrs „Galleria Riga” .
Mēs izmitinājām bijušo rūpniecības kopmītni uz Bauskas ielas 16a. Tur dažādos komunālajos dzīvokļos dzīvoja 38 ģimenes. Viņi visi dabūja atsevišķus dzīvokļus, bet vēsturiska savrupmāja Jūgendstilā – jauno īpašnieku.
No paša sākuma mēs vadījām vienu no Rīgas labākajiem jaunbūves projektiem „Imantas Pērle”. 156 dzīvokļi un 10 tirdzniecības vietas atraduši savus saimniekus.
Par 15 gadiem mūsu komanda no 10 cilvēkiem palīdzēja atrisināt daudzas problēmas, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, vairāk nekā 6800 klientiem, noslēdzot kopumā 3380 darījumu.
Bet mēs netaisāmies apstāties.
Ja Jūsu dzīvē parādās situācija, kaut kā saistīta ar nekustamo īpašumu, zvaniet un nāciet.
Mēs atrisinām mūsu klientu problēmas.

Dzimšanas dienas – ir ļoti noderīga lieta. Saskaņā ar statistiku, jo vairāk to ir cilvēkam, jo ilgāk viņš dzīvo.

-Kad tev ir dzimšanas diena?
- Sestā augustā.
- Kurā gadā?
- Katrā.
               

SIA EKOCENTRS Reģ.Nr. 40003404760, Tērbatas iela Nr.6/8-72, Rīga LV 1050, Tālr. 67280080, fakss 67284540

 Новости и полезные советы от EKOCENTRS

Для Ваших друзей это тоже важно. Укажите их контактную информацию, и они тоже будут получать эти полезные данные.Jaunumi un noderīgi padomi no EKOCENTRS


Jūsu draugiem tas arī ir svarīgi. Norādiet viņu kontaktinformāciju un viņi arī saņems noderīgas ziņas.

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий