среда, 7 августа 2013 г.

Полезные советы от EKOCENTRS Nr.7

Недвижимость в Латвии. Полезные советы от EKOCENTRS
Nekustamais īpašums. Noderīgi padomi
Вопросы наследства / Mantojuma jautājumi
Счастливый час!
Каждый вторник
с 16.00-17.00
для Вас бесплатные консультации.

Запись по тел.:
+371 67280080,
+371 22305373
ул. Тербатас 6/8-72, Рига
SIA EKOCENTRS direktore
Jeļena Kordževa


Laimīgā stunda!
Katru otrdienu
no 16.00-17.00 Jums ir  bezmaksas konsultācijas.

Pieraksts pa tālr.:
 +371 67280080,
+371 22305373
Tērbatas iela 6/8-72,  Rīga


 

 7. Как делится наследство, если остались несовершеннолетние дети?
Несовершеннолетние дети, точно также как и совершеннолетние, имеют право на свою долю наследства.
Единственное отличие в том, что до наступления совершеннолетия (18 лет), они сами не могут управлять своим имуществом.
Управляет имуществом ребенка оставшийся родитель. Или, если его нет, или он лишен родительских прав, назначенный Сиротским судом опекун.
ВАЖНО!!! Управляющий имуществом не имеет права продавать, дарить, менять или как-то иначе распоряжаться имуществом. На любую сделку с имуществом несовершеннолетнего ребенка нужно решение Сиротского суда.

Разговор квартиросъемщика и хозяйки:
- Когда я выезжал из предыдущей квартиры, хозяйка плакала.
                 - Не волнуйтесь, со мной этого не случится. Я беру квартплату вперед.
___________________________________________________


7. Kā dalāms mantojums, ja palikuši nepilngadīgie bērni?
Nepilngadīgiem bērniem, tāpat, kā pilngadīgiem, ir tiesības uz savu mantojuma daļu.
Vienīga atšķirība tāda, ka līdz pilngadīguma iestāšanas (18 gadi), viņi paši nevar pārvaldīt savu īpašumu. Bērna īpašumu pārvalda viens no pārdzīvojušiem vecākiem. Ja tāda nav, vai viņam ir atņemtas vecāku tiesības, tad to pārvalda Bāriņtiesas ieceltais aizbildnis.
SVARĪGI!!! Mantojuma pārvaldniekam nav tiesības pārdot, dāvināt, mainīt vai kaut kā citādāk valdīt īpašumu. Uz jebkura veida darījumu ar nepilngadīga bērna īpašumu ir nepieciešama Bāriņtiesas atļauja.
 
Saruna starp dzīvokļa īrnieku un saimnieku:
- Kad es braucu ārā no iepriekšējā dzīvokļa, saimniece raudāja.
- Neuztraucaties, ar mani tas nenotiks. Es ņemu īres maksu uz priekšu.

               

 SIA EKOCENTRS Reģ.Nr. 40003404760, Tērbatas iela Nr.6/8-72, Rīga LV 1050, Tālr. 67280080, fakss 67284540

 Новости и полезные советы от EKOCENTRS

Для Ваших друзей это тоже важно. Укажите их контактную информацию, и они тоже будут получать эти полезные данные.Jaunumi un noderīgi padomi no EKOCENTRS

Jūsu draugiem tas arī ir svarīgi. Norādiet viņu kontaktinformāciju un viņi arī saņems noderīgas ziņas.


Комментариев нет:

Отправить комментарий