вторник, 13 августа 2013 г.

Полезные советы от EKOCENTRS Nr.8 и Nr.9

Недвижимость в Латвии. Полезные советы от EKOCENTRS
Nekustamais īpašums. Noderīgi padomi
Вопросы наследства / Mantojuma jautājumi


SIA EKOCENTRS direktore
Jeļena Kordževa


Счастливый час!
Каждый вторник
с 16.00-17.00
для Вас бесплатные консультации.

Запись по тел.:
+371 67280080,
+371 22305373
ул. Тербатас 6/8-72, Рига  
Laimīgā stunda!
Katru otrdienu
no 16.00-17.00 Jums ir  bezmaksas konsultācijas.

Pieraksts pa tālr.:
 +371 67280080,
+371 22305373
Tērbatas iela 6/8-72,  Rīga
8. Кто получает наследство, если детей нет?
Если детей нет, то, возможно, есть внуки. Если нет ни детей, ни внуков, то неотклоняемыми наследниками являются прямые родственники по восходящей линии, т.е. родители, а если их нет, то – бабушки, дедушки.  Может быть, остались не собственные дети, а – усыновленные. Они тоже имеют право на наследство.
И только если нет никого из родственников по нисходящей линии и по восходящей, все наследство получает переживший супруг.
Рассмотрим один пример с двумя версиями событий.
Допустим, у женщины есть ребенок от первого брака. Позже она развелась и вновь вышла замуж. Общих детей у пары нет. Ребенок давно взрослый и живет отдельно. У мужа своих детей тоже нет.
Квартира, в которой они живут, приобретена в браке. Смотрим, как могут развиваться события.
1.      Допустим, недвижимость зарегистрирована на имя жены и она ушла первой. У нее есть два наследника – ребенок и муж. Поскольку квартира приобретена в браке, мужу сразу же полагается ее ½ часть. Значит, наследство будет состоять из половины квартиры. Муж и ребенок наследуют в равных долях, так что каждый получит по половине половины, по ¼ квартиры. Таким образом, мужу перейдет ¾ квартиры, а ребенку – ¼.
2.      Недвижимость зарегистрирована на имя мужа и первым ушел он. Кто наследник? Вот тут очень важно, усыновил ли он ребенка своей жены? Если нет, то ребенок не может претендовать на наследство. Своих детей у него, как мы знаем нет. А есть ли у него родственники по восходящей линии? Если да, если еще жив кто-либо из его родителей, то у них есть право на наследство. Точно также, поскольку квартира приобретена в браке, жене принадлежит ½ часть. А вот оставшуюся ½ придется делить со свекровью или свекром.
И только если у ушедшего супруга нет живых родственников по нисходящей или по восходящей линии, все наследство получит оставшийся супруг.

9. Являются ли наследниками бывшие супруги?
Нет. В случае, если брак расторгнут или признан недействительным, бывшие супруги друг от друга не наследуют.

Парень жалуется приятелю:
                 - Квартиру тяжело продать - родители постоянно дома!

______________________________________________
8. Kurš saņems mantojumu, ja nav bērnu?
Ja nav bērnu, tad iespējams ir mazbērni. Ja nav bērnu vai mazbērnu, tad neatraidāmi mantinieki ir augšupējās pakāpes tiešie radinieki, t.i., vecāki, un, ja viņu nav, - vecvecāki. Iespējams palika nevis savi bērni, bet adoptēti bērni. Viņiem arī ir tiesības uz mantojumu.
Un tikai tad, ja nav neviena lejupējas un augšupējas pakāpes radinieka, tad visu mantojumu saņem pārdzīvojušais laulātais.
Aplūkosim vienu piemēru ar divām notikumu versijām.
Pieņemsim, ka sievietei ir bērns no pirmās laulības. Viņa vēlāk izšķīrās un apprecējās. Kopējo bērnu pārim nav. Bērns jau sen ir izaudzis un dzīvo atsevišķi. Vīram savu bērnu arī nav.
Dzīvoklis, kurā viņi dzīvo, iegūts laulībā. Aplūkosim, kā notikumi varētu attīstīties.
1. Pieņemsim, ka īpašums reģistrēts uz sievas vārda, un viņa nomira pirmā. Viņai ir divi mantinieki - bērns un vīrs. Tā kā dzīvoklis ir iegādāts laulībā, vīram uzreiz pienākas ½ daļu. Tādējādi mantojums ir puse no dzīvokļa. Vīrs un bērns manto vienādās daļās, tā, lai katrs saņem pusi no puses, pa ¼ daļai no dzīvokļa. Tātad, vīrs saņem ¾ daļu no dzīvokļa, un bērns - ¼.
2. Īpašums reģistrēts uz vīra vārda, un viņš aizgāja pirmais. Kas ir mantinieks? Šeit ir ļoti svarīgi, vai viņš ir adoptējis savas sievas bērnu? Ja tā nav, bērns nevar pretendēt uz mantojumu. Kā mēs zinām, savu bērnu viņam nav. Bet vai viņam ir kādi augšupējās pakāpes radinieki? Ja ir, ja kāds vēl ir dzīvs, no viņa vecākiem, tad viņiem ir tiesības uz mantojumu. Tāpat, tā kā dzīvoklis ir iegādāts laulībā, sievai pieder ½ daļa. Bet pārējais nāksies dalīt ar vīra tēvu vai vīra māti.
Un tikai tad, ja aizgājušam laulātam nav dzīvo lejupējas un augšupējas pakāpes radinieku, visu īpašumu saņems pārdzīvojušais laulātais.

9. Vai bijušie laulātie var būt mantinieki?
Nē. Gadījumā, ja laulība izšķirta vai anulēta, bijušie laulātie vins no otra neko nemanto.

 
Jauneklis sūdzas savam draugam:
- Dzīvokli grūti pārdot – vecāki ir nepārtraukti mājās.
               

 SIA EKOCENTRS Reģ.Nr. 40003404760, Tērbatas iela Nr.6/8-72, Rīga LV 1050, Tālr. 67280080, fakss 67284540

Новости и полезные советы от EKOCENTRS

Для Ваших друзей это тоже важно. Укажите их контактную информацию, и они тоже будут получать эти полезные данные.Jaunumi un noderīgi padomi no EKOCENTRS

Jūsu draugiem tas arī ir svarīgi. Norādiet viņu kontaktinformāciju un viņi arī saņems noderīgas ziņas.

Комментариев нет:

Отправить комментарий