вторник, 3 декабря 2013 г.

Полезные советы от EKOCENTRS - Недвижимость в Латвии: Как организовать продажу?


Laimīgā stunda!
Katru otrdienu
no 16.00-17.00 Jums ir  bezmaksas konsultācijas.

Pieraksts pa tālr.:
 +371 67280080,
+371 22305373
Tērbatas iela 6/8-72,  Rīga


22.  Как организовать продажу?
Чтобы сделка действительно состоялась, вам необходимо стать стратегом и продумать, а как именно будете вы продавать свою недвижимость.
Чаще всего люди предполагают, что любой маклер будет безмерно счастлив поучаствовать в этом процессе. И поэтому продавец делает «гениальный» ход. Он предлагает поучаствовать в продажах всем подряд.
Но давайте вспомним, как обстоят дела, когда вы ищете специалиста в другой отрасли.
Допустим, вам нужен стоматолог. Что вы будете делать? Правильно, вы будете искать хорошего стоматолога, спрашивая своих друзей и знакомых. Вряд ли вы откроете телефонный справочник и будете обзванивать всех подряд, сообщая о своих зубах и ожидая, что перед вашими дверями выстроится очередь стоматологов с креслами и чемоданчиками.
И то же самое вы сделаете в поисках парикмахера, мастера по ремонту обуви или любого другого специалиста.
Кроме специалиста по недвижимости.
Во имя всех святых! Разве ваша недвижимость вам меньше дорога, чем прическа, туфли или даже зубы?! Разве можно сравнить риски при продаже недвижимости с какой-то мифической «экономией» на хорошем специалисте?
Однако, с завидной периодичностью, в офисе звонит телефон. И один и тот же голос методично звонит сначала по городскому номеру, а потом – по всем мобильным и рассказывает каждому, кто берет трубку, о своей многострадальной квартире. Что он делает? Он тратит свои деньги и время. Почему? Да потому что ни один профессионал не помчится к человеку, не готовому к нормальным серьезным отношениям.
Да простят меня люди строгого воспитания за сравнение, но есть женщины, которые хотят познакомиться с мужчиной для серьезных отношений, а есть – «женщины с улицы Чака». И разница – огромна. Последние не выбирают. Они предлагаются всем подряд. Вот только нормальные мужчины забредают туда крайне редко. Как и нормальные маклеры на предложение «всем-всем-всем». На такое предложение к вам приедут «сутенеры от недвижимости», но никак не грамотный специалист.
Так что с самого начала подумайте о том, кому вы доверите продажу своей недвижимости.

:-)
Купила семья квартиру. Стали делать ремонт. Жена мужу говорит:
- Сходи к соседям снизу, спроси сколько они рулонов обоев покупали, когда делали свой ремонт.
Он пошел, ему сказали: - Двадцать.
Купили, стали клеить. 6 рулонов осталось. Муж злой, снова идет к соседям:
- Вам че, сказать правду было сложно? У нас 6 рулонов осталось!
- И у нас 6 осталось.22. Kā organizēt pārdošanu?
Lai darījums patiešām notiktu, jums ir jākļūst par stratēģi un jāpadomā, kā tieši jūs pārdosiet savu īpašumu.
Visbiežāk cilvēki domā, ka jebkurš mākleris ir bezgala laimīgs piedalīties šajā procesā. Tādēļ pārdevējs izdara „ģeniālu” gājienu. Viņš piedāvā piedalīties procesā visiem pēc kārtas.
Paskatīsimies, kas notiek, ja jūs meklējat speciālistu kādā citā jomā.
Pieņemsim, jums vajadzīgs zobārsts. Ko jūs darīsiet? Pareizi, jūs meklēsiet labu zobārstu, jautājot saviem draugiem un paziņām. Diez vai jūs atvērsiet telefonu grāmatu un zvanīsiet visiem pēc kārtas, paziņojot par saviem zobiem, un gaidot, ka pie jūsu durvīm izveidosies rinda no zobārstiem ar zobārsta krēsliem un koferīšiem.
To pašu jūs darīsiet, meklējot frizieri. Apavu meistaru vai jebkuru citu speciālistu.
Izņemot nekustamo īpašumu speciālistu.
Visu svēto vārdā! Vai tad jūsu īpašuma jums ir mazāk svarīgs par frizūru, apavu pāri vai par zobi?! Vai var salīdzināt riskus, kas rodas nekustamā īpašuma pārdošanās laikā ar kaut kādu mistisku „ekonomiju” uz laba speciālista rēķina?
Tomēr ar apbrīnojamu regularitāti birojā zvana tālrunis. Un viena un tā pati balss metodiski zvana no sākuma pa stacionāro tālruni, pēc tam uz visiem mobilajiem un stāsta katram, kas paceļ klausuli par savu daudz cietušo dzīvokli. Ko viņš dara? Viņš tērē savu laiku un naudu. Kādēļ? Tādēļ, ka neviens normāls speciālists netrauksies pie cilvēka, kurš nav gatavs normālām nopietnām attiecībām.
Lai veco laiku audzināšanas cilvēki man piedod par salīdzinājumu, bet ir sievietes, kuras grib iepazīties ar vīrieti nopietnām attiecībām, bet ir „sievietes no Čaka ielas”. Ir milzīga atšķirība. Pēdējās neizvēlas. Viņas piedāvājas visiem pēc kārtas. Tikai normāli vīrieši iebrien pie viņām izteikti reti. Tāpat kā normāli mākleri uz priekšlikumu „visiem-visiem-visiem”. Uz šādu priekšlikumu jums atsauksies „nekustamo īpašumu suteneri”, bet nekādā gadījumā ne zinošs speciālists.
Tādēļ jau no paša sākuma izdomājiet. Kam jūs uzticēsiet savu īpašumu?
 
:-)
Ģimene nopirka dzīvokli. Saka taisīt remontu. Sieva saka vīram:
-                   Aizej pie kaimiņiem un paprasi, cik daudz tapešu ruļļu viņi pirka remontam.
Vīrs aizgāja un viņam pateica:
-    Divdesmit.
Nopirka, saka līmēt. Palika 6 ruļļi. Saniknots vīrs atkal iet pie kaimiņiem:
-                   Jums ko, bija grūti pateikt taisnību? Mums palika 6 ruļļi!
-                   Mums arī palika 6 ruļļi.


Актуальные предложения / Aktuālie piedāvājumi

299 000 EUR
154 000 EUR
30 000 EUR

 

SIA „EKOCENTRS”, Reģ. Nr. 40003404760, Tērbatas iela 6/8-72,

Rīga, LV-1050, Tālr. 67280080, fakss 67284540

 Новости и полезные советы от EKOCENTRS

Для Ваших друзей это тоже важно.
Укажите их контактную информацию, и они тоже будут получать эти полезные данные.

Jūsu draugiem tas arī ir svarīgi.
Norādiet viņu kontaktinformāciju un viņi arī saņems noderīgas ziņas.
Комментариев нет:

Отправить комментарий